În anul 1996, seria de monografii a Muzeului Banatului, Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica a fost inaugurată, la iniţiativa prof. dr. Florin Draşovean, din necesitatea de a valorifica producţiile ştiinţifice ale cercetătorilor care studiază istoria Banatului. De la data primei apariţii, în paginile colecţiei au văzut lumina tiparului 56 de lucrări de arheologie şi istorie veche, istorie medie, modernă şi contemporană, memorialistică, istoria artei, dar şi de ştiinţele naturii. Valoarea deosebită a cărţilor publicate în seria BHAB este certificată de faptul că, opt dintre acestea, au fost laureate cu unul dintre premiile Academiei Române, fiind, în acest moment, cea mai titrată colecţie publicată de un muzeu sau institut de cercetare din România.

În seria Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica au apărut:: 

A. Seria Monografii.

L. Miodrag Ciuruşchin, Relaţii politico-diplomatice ale României cu Serbia în perioada 1903-1914.
XLIX. Ten Years After: The Neolithic of the Balkans as uncovered by the last decade of research.
XLVIII. Hedy M-Kiss, Textile istorice din colecţia Muzeului Banatului Timişoara secolele XVIII-XX.
XLVII. Eusebiu Narai, Situaţia politică din judeţele caraş şi Sevenin (1945-1948).
XLVI. Dumitru Protase et alii, Din istoria Daciei romane. Castrul de interior de la Gherla.
XLV. Maria Vertan, Colecţia de matrice sigilare a Muzeului Banatului din Timişoara.
XLIV. Lajos Kakucs, Breslele, manufacturile şi dezvoltarea industrială a Banatului între 1718 şi 1918.
XLIII. Fl. Draşovean et alii, Timişoara în amurgul Evului Mediu.
XLII

XLII. Raularian Rusu, Organizarea spaţiului geografic în Banat. (download PDF)
XLI. Diana Mihoc-Andrasy, Banatul catolic al secolului al XVIII-lea ilustrat în argintăria barocă. (download PDF)
XL. Andrei Kiss, Păsările contelui Marsigli.
XXXIX. Vasile Rămneanţu, Istoria relaţiilor româno-iugoslave în perioada interbelică. (download PDF)
XXXVIII. Oltea Dudău, Circulaţia monetară în castrele de trupe auxiliare din provincia Dacia. (download PDF)
XXXVII

XXXVII. Eduard Nemeth, Armata romană în sud-vestul Daciei.
XXXV.Nicolae Săcară, Icoane pe sticlă din Banat. Catalog. (download PDF)
XXXIV

XXXIV. Vasile Rămneanţu, Lucian Ciucurel, Istoricul gazetei Cuvântul Satelor (Scris de Ion Ciucurel). (download PDF)
XXXIII

XXXIII.Fl. Draşovean et alii, Săpăturile arheologice preventive de la Dumbrăviţa.
XXXII

XXXII. Petru Rogozea, Valentin Cedică (Ed), Festschrift für Florin Medeleţ.
XXXI. Ioan Haţegan, Habitat şi populaţie în Banat (secolele XI-XX).
XXX. Florin Draşovean (Ed), Festschrift für Gheorghe Lazarovici.
XXIX. Iancso Arpad, Istoricul podurilor din Timişoara.
XXVIII. Miodrag Milin, Rezistenţa anticomunistă din Munţii Banatului, vol. II.
XXVII. Sorin Petrescu, Locuirea umană a peşterilor din Banat până în epoca romană.
XXVI. Horia Ciugudean, Eneoliticul final în Transilvania şi Banat: Cultura Coţofeni.
XXV

XXV. Andrei Kiss, Dionisie Linţia.
XXIV. Repertoriul arheologic al Mureşului inferior. Judeţul Arad.
XXIII

XXIII. Florin Gogâltan, Bronzul timpuriu şi mijlociu în Banatul românesc şi pe cursul inferior al Mureşului. Cronologia şi descoperirile din metal.
XXII. Elena Borugă, Traian Vuia.
XXI

XXI. Andrei Kiss, Avifauna din zonele umede ale Banatului.
XX. Ioan Munteanu, Sever Bocu.
XIX

XIX. Dumitru Ţeicu, Banatul montan în Evul Mediu.
XVIII. Miodrag Milin, Rezistenţa anticomunistă în Munţii Banatului.
XVII

XVII. Coriolan Opreanu, Dacia romană şi Barbaricum.
XVI. Doina Florica Ignat, Grupul cultural neolitic Suplacu de Barcău
XV. Lidia Maria Gaga, Norme sociale şI atitudini individuale în obiceiurile de familie din Banat.
XIV. Florin Draşovean (Ed), The Late Neolithic of the middle Danube Region.
XIII. Gh. Lazarovici, Fl. Drasovean, Z. Maxim, Parţa, vol. I.1,2.
XI. Vasile Dudaş, Aurel Cosma.
X. Radu Ardevan, Viaţa municipală în Dacia romană.
IX

IX. Lajos Kakucs, Contribuţii la istoria agriculturii în Banat (sec. XVIII – XIX).
VIII. Ioan Haţegan, Filipo Scolari, un condotier italian pe meleaguri dunărene.
VII

VII/1. Florin Medeleţ, Nicoleta Toma, Muzeul Banatului. File de cronică.
VI. Rodica Vârtaciu, Centre de pictură românească în Banat, sec. XIX.
V. Marian Gumă, Epoca bronzului în Banat.
IV. Vasile Rămneanţu, Emanuil Ungureanu.
III. Georgeta El Susi, Vânători, pescari şi crescători de animale în Banatul mileniilor 6 î. Ch – 1 d. Ch.
II. Florin Draşovean (Ed), The Vinča culture: its role and cultural connections.
I
I. Florin Draşovean, Cultura Vinča târzie (faza C) în Banat.

B. Seria Restituiri:

I. Teodor Botiş, Istoria familiei Mocioni.