Szentmiklosi Alexandru, ş.a. – Umetnost Obrade Bronze u Banatu. Drugi Milenijum Pre Hrista, 2004

Szentmiklosi Alexandru, ș.a. – Arta prelucrării bronzului în Banat (mileniul al II-lea in.Chr.), Editura Solness, Timișoara, 2004
Cristian Graure – Purtători ai luminii, Fotografia în Banat între 1840-1910
Cristian Graure – Timpul într-un cadru,Timișoara fotografică între 1860 și1900
Zoran Marcov, Sergiu Galis – Pistoale și revolvere