Laboratorul Zonal de Restaurare si Conservare din cadrul Muzeului Banatului din Timisoara a fost constituit în anul 1975.

Încă de la început, a fost unul dintre cele mai importante şi mai mari laboratoare de profil din ţară, având sectoare specializate în restaurarea şi conservarea metalelor, ceramicii-sticlei-portelanului, cărtii vechi-hârtiei, a picturii, a textilelor, pietrei şi a lemnului-mobilier. A fost încadrat cu un număr de 32 de specialişti restauratori şi investigatori.

În cei 39 de ani trecuţi de la înfiinţare, specialiştii laboratorului au restaurat şi conservat, în numeroase cazuri au salvat, zeci de mii de obiecte din patrimonial cultural naţional, din toate epocile istorice şi din toate categoriile tipologice, multe dintre acestea fiind clasate la categoria Tezaur. Beneficiarii au fost muzee, biserici şi culte religioase, alte instituţii precum şi persoane private din Timişoara, zona Banatului şi a Crişanei, dar şi din ţară.

Documentaţia ştiintifică rezultată, constituie o valoroasă bază de date pentru cercetarea interdisciplinară a patrimoniului cultural, în multe cazuri aceasta stând la baza cercetării din istorie, arheologie sau artă.

Cercetarea ştiintifică aplicată, specifică, s-a materializat în numeroase participări la sesiuni naţionale şi internaţionale, în ţară şi străinătate, precum şi cu publicarea a numeroase lucrări în volumele muzeelor din întreaga ţară.

Datorită calităţii profesionale deosebite, mai mulţi specialişti ai laboratorului au fost solicitaţi să participe la diferite acţiuni naţionale de restaurare şi conservare.

Toţi specialiştii laboratorului au obţinut din partea Ministerului Culturii titlul de expert, respectiv de specialist în restaurarea şi conservarea patrimoniului, calitate care le conferă dreptul de a interveni pe bunuri culturale clasate la categoria Tezaur.

Din păcate, după 1990, spaţiul laboratorului zonal de restaurare a fost treptat restrâns, ajungându-se ca astăzi, sectoarele hârtie – carte veche, metale, ceramică, lemn – mobilier şi piatră să fie dispersate în mai multe locaţii şi minim funcţionale.