logo mbt
Muzeul Banatului Timisoara
Piaţa Huniade, nr. 1, în clădirea monument istoric, Castelul Huniazilor, Timişoara
Analele Banatului S. N. Arheologie-IstorieAnalele Banatului, serie nouă, continuă publicaţiile anterioare ale Muzeului Banatului din Timişoara:
Történelmi és Régészeti Értesítő, 1872-1918
Gemina, 1923
Analele Banatului, 1928-1931
Tibiscus, 1971-1979


Articolele publicate urmăresc în principal teme de arheologie, istorie şi
muzeologie, referitoare îndeosebi la Banat, dar şi la istoria României sau
universală (incluzând Banatul). Structura anuarului este următoarea:
- Arheologie şi istorie veche
- Istorie medie, modernă şi contemporană
- Istoria culturii, muzeologie, istoriografie, cataloage, varia.

Frecvenţa de apariţie: anual

ISSN: 1221-678X

Indexări BDI:

http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4875
http://ancientworldonline.blogspot.com/2009/10/alphabetical-list-of-open-access.html


Colegiul de redacţie:
- drd. Dan Leopold Ciobotaru, managerul Muzeului Banatului
- Prof. univ. dr. Florin Draşovean (Cerc. Ştiinţ. - Muzeul Banatului, Prof.
Univ.- Univ. „I. Decembrie” Alba-Iulia), redactor şef, responsabil de număr
- drd. Zsuzsanna Kopeczny (Muzeul Banatului), secretar de redacţie
- Lector Univ. Dr. Ligia Boldea (Muzeul Banatului Montan, Reşiţa), Nicoleta Demian-Toma (Muzeul Banatului), Prof. Dr. Vasile Dudaş (Cerc. Ştiinţ. - Muzeul Banatului), Prof. Dr. John Michael O'Shea (Michigan University, SUA), Conf. Univ. Dr. Vasile Rămneanţu (Univ. De Vest Timişoara), Prof. Dr. Dr. H. C. Wolfram Schier (Freie Universität Berlin Germania), Lector Univ. Dr. Călin Timoc (Univ. De Vest Timişoara), membri.


Vigneta copertei: Wiliam Vastag


Din seria Analele Banatului, S.N., Arheologie - Istorie, au apărut numerele:
* I (1981);
* II (1993);
* III (1994);
* IV - Arheologie şi Istorie (1995);
* V (1997);
* VI (1998);
* VII - VIII (1999 - 2000), 853p;
* IX - Arheologie şi Istorie (2001);
* X-XI, (2002-2003), 1-2, 2004;
* XII - XIII (2004 - 2005), 728p;
* XIV (2006), 741p;
* XV (2007), 715p;
* XVI (2008), 479p;
* XVII (2009), 371p;
* XVIII (2010), 392p;

Manuscrisele redactate conform normelor de publicare ataşate mai jos vor fi trimise la redacţie în format electronic pe suport fix (CD sau DVD) pe adresa: Timişoara 300001, Piaţa Huniade nr. 1, ori pe e-mail, pe adresa: analelebanatului@yahoo.com

Normele de editare a articolelor

Recenzarea articolelor


Analele Banatului XII-XIII 2004-2005
Analele Banatului XIV 2006
Analele Banatului XV 2007
Analele Banatului XVI 2008

Analele Banatului XVII 2009

Analele Banatului XVIII 2010