Conceptul de pedagogie muzeală este nou în toate muzeele mari ale lumii. Acesta are rolul primordial de a pregăti şi a forma publicul.

În cadrul Muzeului Banatului Timişoara, mugurii acestei discipline atât de speciale au apărut imediat după 1989. În acest context, primul proiect european a fost realizat de muzicologul Rodica Giurgiu.

Departamentul de pedagogie are în vedere mai multe categorii de grupuri-ţintă. Astfel, menţionăm atelierele de pedagogie muzeală (Historia Castelli et Urbis, Colores Castelli, Voces Castelli), acestea având grupuri de copii şi tineri cu care se lucrează constant. O altă categorie sunt clasele de elevi şi grupurile de tineri/studenţi, participante la evenimente punctuale.

Activităţile de pedagogie muzeală au fost permanent completate şi susţinute de artişti lirici şi artişti plastici ai prestigioaselor instituţii de cultură timişorene, naţionale şi internaţionale (Opera Naţională de Stat Timişoara, Teatrul Naţional Timişoara, Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergelyi, Teatrul Merlin, Filarmonica de Stat Banatul, etc.).

Odată cu inaugurarea Bastionului Maria Theresia (octombrie 2010), ghidajul realizat de specialiştii Muzeului Banatului Timişoara a prezentat diferite ipostaze ale acestei vechi construcţii şi a altor clădiri istorice timişorene, urmând un firesc traseu cronologic. Inedit este faptul că elevii pregătiţi în cadrul atelierului Historia Castelli et Urbis au realizat şi prezentat singuri un ghidaj de specialitate publicului larg, dar şi grupurilor organizate de copii.

Colecţia de picturi (ulei pe pînză) a atelierului Colores Castelli se îmbogăţeşte anual cu noi şi multiple tematici pregătite în lucrările micilor pictori. În spațiul expoziţional al Muzeului Banatului Timişoara, copiii expun icoane și vase ritualice realizate după colecţia secției de Arheologie a Muzeului Banatului. Ei realizează și picturi cu plante rare şi flori de primăvară inspirate după colecţia secţiei de Știinţele naturii şi picturi cu detalii din colecţiile de arme şi armuri ale secţiei de Istorie.

Expoziţiile copiilor sunt întruchiparea ideilor conform căreia arta plastică poate fi atât punte de legături sufleteşti între copii, cît şi între aceştia şi obiectul de patrimoniu, atelierul de pictură fiind spaţiu de artă şi intercunoaştere.

Atelierul de muzică medievală, Voces Castelli, s-a născut încă din Castelul Huniade, înainte de perioada de renovare. Cu totul special este faptul că, în acest context, s-a înfiinţat primul cor de copii din România ultimilor decenii care a abordat repertoriul medieval. Totodată, copiii pregătiţi în muzeu interpretează partiturile originale scrise de Pucini şi Bizet din operele Turandot şi Carmen, spectacole jucate la Opera Naţională de Stat din Timişoara, în premieră. Însă repertoriul acestor copii este mult mai larg, iar conducerea muzicală a programelor pregătite aparţine specialiştilor, muzicologi şi compozitori, care datorită dăruirii lor şi stăpînirii metodelor psiho-pedagogice, găsesc echilibrul perfect între precizia notelor muzicale şi vocile firave, crude ale copiilor.

Conceptul de pedagogie muzeală în muzeele din România este o provocare. Aceasta constă în depăşirea ideii tradiţionale de muzeu, aceea de depozitar şi păstrător al patrimoniului cultural, material şi spiritual şi, implicit, în reconsiderarea muzeului ca spaţiu de memorie, de comunicare, de artă, de proiect.

Cenușăreasa

Carmen-Corul Copiilor

Turandot-Puccini

Sunetul Muzicii

PIP copilul stelelor