Kiss Andrei, Rezervatia ornitologica Satchinez, Editura Excelsior, Timisoara, 2002

Kiss Andrei, Avifauna din zonele umede ale Banatului, Editura Mirton, Timisoara, 1999
Kiss Andrei, Dionisie Lintia (1880-1952). Observatii ornitologice, Editura Cosmopolitan-Art, Timisoara, 2004
Kiss Andrei, Dionisie Lintia (1880-1952), Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 1999
Kiss Andrei, Muzeul Scolii Silvice din Timisoara, Editura Eurostampa Timisoara, 2005
Kiss Andrei, Dionisie Lintia (1880-1952). Colectia ornitologica, Editura Cosmopolitan-Art, Timisoara, 2005
Rasajski Javor, Kiss Andrei, Ptice Banata, Editura Triton din Varset, 2003/2004
Kiss Andrei, Homo kinegeticos si trofeele de vanatoare, Editura Artpress, Timsoara, 2003
Kiss Andrei, Gasko Bela, Studii privind biotopul Muresului inferior si problemele de mediu, Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 1999
Konig Frederic, Bio-ecologia Lepidopterelor apartinand familiei Sphingidae din Romania, Editura Artpress, Timisoara, 2003